PRIVACY POLICY

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.de3dontwerper.nl bezoekt.

 

 

1. Beheer

De website www.de3dontwerper.nl staat onder beheer van De 3D ontwerper. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

 

2. Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.de3dontwerper.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

 

3. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij De 3D ontwerper. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

 

4. Disclaimer

De 3D ontwerper is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

4.1 Gegevens die door de klant verstrekt worden

De 3D ontwerper kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Het maken van een offerte/factuur.

- Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de offerte of factuur.

- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, dienst, etc., waarvan De 3D ontwerper denkt dat het interessant kan zijn voor de opdrachtgever/bezoeker.

 

4.2 Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de opdrachtgever/bezoeker aan De 3D ontwerper zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij hier schriftelijke afspraken over gemaakt zijn tussen opdrachtgever/bezoeker en De 3D ontwerper.

 

4.3 Beveiliging

De gegevens die de klant aan De 3D ontwerper verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Dit geldt eveneens voor de gegevens die binnenkomen via ons iDeal betaal systeem van Stichting Mollie.

 

4.4 Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. De 3D ontwerper kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door De 3D ontwerper voorgeschreven wijze door te geven.